สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ภาวะขาดแคลนอาหาร สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ทำให้ความสามารถในการผลิตของมนุษย์ลดลงประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการตกอยู่ในวังเวียน ของความยากจน และอดอยากนอกจากนี้ภาวะขาดแคลนอาหาร ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอันเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง ในหลายกรณี

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ได้พบกับปัญหาดังกล่าวนี้ เนื่องจากว่าเรามีที่ทำกิน  เรามีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบรูณ์ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะต้องพบเจอกับความเหลื่อมล้ำ บ้างในบางครั้งแต่ก็ยังดีกว่าประเทศที่จะพบเจอกับปัญหาขาดแคลนสารอาหาร

เมื่อพูดถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเรานั้น  มันคือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากเราจะพูดอย่างนี้มันก็คงจะไม่พูดอะไรเราสามารถบรรเทาความหิวโหยของประชากรในประเทศต่างๆเหล่านั้นได้  ในปัจจุบันนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณประชากรเพิ่มขึ้น

ผู้คนต่างก็ต้องต้องการอาหาร การอดอาหารซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะพูดง่ายๆว่านั่งรอความตาย  มันก็คงจะไม่ผิดอะไรซึ่งในวันนี้เรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึง  เราจะพูดถึงประเทศทางเหนือ ซึ่ง มันก็คือสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในขณะที่เยเมน ถูกยกให้เป็นประเทศที่มีวิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหารมากที่สุด

  แต่ สาธารณรัฐแอฟริกากลางนั้นก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่หิวโหยมากที่สุดในโลก  เป็นประเทศที่จนที่สุด  ต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงและความรุนแรงมาตั้งแต่ปี 2012 รวมไปถึงปัญหาในการผลิตอาหารและนั่นทำให้ประชากร 63% ของประเทศต้องได้รับความช่วยเหลือ จากองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้คนเรา 2.1 ล้านคนต้องประสบกับภัยความมั่นคงทางด้านอาหารจึงเพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งหากอ้างอิงจาก UN 

แล้วอัตราการบริโภคอาหารดังกล่าวนั้นต่ำเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2016 เท่านั้นเองนะทั้งหมดนี้ที่เราได้กล่าวไปเป็นตัวอย่าง ประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากับความหิวโหย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องอดยากแต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในปี 2019 ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ปาปัวนิวกินี โซมาเรีย และอีกมากมาย

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือปัญหา ที่แต่ละคนต่างก็ไม่อาจจะต้องประสบพบ เพราะว่าใครบ้างล่ะที่อยากประสบพบเจอกับปัญหาที่จะต้องนั่งรออาหารจากคนอื่น  ยังรอความตายผ่านความหิวโหยมามากมาย  จนไม่รู้ว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาทำไม  แน่นอนว่าประชากรในประเทศต่างๆเหล่านี้พวกเขาอยากทำงานทำการเกษตร ไม่ได้อยากอดตายอยากมีข้าวกิน

  แต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  สังคมการเกิดสงครามต่างๆก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เอง  ทำให้ประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เลย 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    Ufabet เข้าสู่ระบบ

Continue Reading