โรงเรียนแนวทางเลือกใหม่

         กำลังเป็นกระแสวิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์เมื่อมีโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้ออกมาปฏิวัติหลักการสอนการเปิดการเรียนซึ่งเป็นการเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนใหม่ซึ่งหลักสูตรล่าสุดที่มีการเปิดนั้นมีการระบุว่าจะมีการเปิดหลักสูตรสำหรับการเน้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นสาขาที่นักศึกษายังอยากเรียนโดยจะมีการเปิดทั้งหมด 7 แผนกด้วยกันซึ่งแผนกแรกนั้นก็จะเป็นแผนกเภสัชกรและเตรียมแพทย์ส่วนแผนกต่อมานั้นก็จะเป็นแผนกวิศวกรและสถาปัตยกรรมมีแผนกหนึ่งก็คือแผนก คอมพิวเตอร์และเตรียมวิทย์แผนกต่อมาก็จะเป็นการเปิดแผนกเรียนนิเทศเพื่อเรียนมนุษยศาสตร์และยังมีแผนกศิลปกรรมส่วนอีก 2 แผนกสุดท้ายก็คือแผนกบริหารธุรกิจการบัญชีและแผนกนิติรัฐศาสตร์ซึ่งทั้ง 7 แผนกนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเด็กๆว่าเด็กนักเรียนคนไหนอยากจะไปเอนทรานซ์สอบเข้าแผนกไหนในอนาคตตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ก็จะเป็นการเรียนแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยซึ่งแต่เดิมนั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนมีแนวการสอนเหมือนกันหมดก็คือจะเปิดการสอนให้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแม้แต่เรียนศิลปศาสตร์และภาษาการคำนวณซึ่งเป็นการเรียนแบบเรียนเหมาทั้งหมดแล้วให้เด็กไปเรียนเสริมเพื่อมุ่งเน้นว่าจะสอบเข้าคณะไหนดีตอนอยู่มหาวิทยาลัย 

ซึ่งหลังจากที่ชาวโซเชียลได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวการเรียนแบบใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรการก็ออกมาวิจารณ์ถึงแนวการเรียนแบบใหม่นี้ว่าไม่เหมาะกับเด็กไทยมากนักซึ่งการเรียนแบบนี้นั้นจะทำให้เด็กนั้นไม่มีความรู้ครอบคลุมอีกครั้งหลายคนมองว่าหากในอนาคตนั้นเด็กเรียนแผนกในแผนกหนึ่งไปแล้วแต่มารู้ตัวภายหลังว่าตนเองไม่เหมาะกับแผนกที่เลือกเรียนก็จะทำให้เสียเวลาในการเลือกเรียนวิชานั้นๆไปหลายคนมองว่าการเรียนแบบเดิมนั้นเป็นการเรียนแบบนี้ดีที่สุดแล้ว

เพราะว่าเด็กอายุแค่ 15 16 นั้นพวกเขายังไม่สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ตนเองได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาอยากทำงานอาชีพอะไรดังนั้นเด็กส่วนใหญ่จึงมองว่าเรียนไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังก็มีแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดการสอนแบบมุ่งเน้นไปเลยจะทำให้เด็กบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไรอย่างแท้จริงเลือกวิชาเรียนที่ผิดพลาดได้ซึ่งมันจะมีผลต่ออนาคตของเด็กนั่นเอง

อย่างไรก็ตามมีหลายเสียงเหมือนกันที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าการเปิดการเรียนการสอนแบบใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยานั้นจะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะทำให้เด็กนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายกับที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ได้เลยซึ่งท้ายที่สุดแล้วการสอนแบบเดิมหรือการสอนแบบใหม่เป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการเรื่องของเด็กๆเองเพราะถ้าหากว่าเด็กๆไม่ชอบแนวการสอนแบบนี้ก็สามารถเลือกสมัครโรงเรียนอื่นได้นั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย.    บาคาร่า sa

Continue Reading