ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

ความผิดพลาด

ความผิดพลาด ถ้าเธอพบกับความลำบากในการปฏิบัติ นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเธอกำลังมีความคิดผิดๆ บางอย่าง ดังนั้นเธอจะต้องระมัดระวังแต่อย่าล้มเลิก ให้ปฏิบัติต่อไป โดยที่เธอรู้ถึงจุดอ่อนของเธอ การปฏิบัตินี้จะไม่มีความคิดใดๆผุดขึ้น และไม่มีความคิดติดแน่นว่าจะต้องบรรลุด้วย เธอจะไม่พูดว่า นี่คือการรู้แจ้ง หรือ นั่นคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง แม้แต่ในการปฏิบัติที่ผิด

เมื่อเธอตระหนักรู้และปฏิบัติต่อไป มั้นก็กลายเป็นการปฏิบัติที่ถูกได้ การปฏิบัติของเราไม่มีวันสมบูรณ์ แต่เรื่องนี้จะต้องไม่ทำให้เราท้อ เราจะต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ นี่คือเคล็ดลับในการปฏิบัติ

ถ้าเธออย่ากได้กำลังใจหรือแรงกระตุ้นในขณะที่ท้อแท้ ความเบื่อหน่ายกับการปฏิบัติจะเป็นแรงกระตุ้นในตัวของมันเอง เธอกระตุ้นตัวเองเวลาที่เริ่มเบื่อ เมื่อเธอเริ่มไม่อยากปฏิบัตินั่นคือสัญญาณเตือน เหมื่อนกับการปวดฟัน เวลาที่ฟันเริ่มไม่ดี เวลาที่เธอรู้สึกปวดฟัน เธอจะไปหาหมอ นี่คือวิถีของเรา

สาเหตุของความขัดแย้งคือการมีความคิดที่ติดแน่นหรือความคิดด้านเดียว เมื่อทุกคนรู้คุณค่าของการปฏิบัติอย่างบิรสุทธิ์ความขัดแย้งในโลกของเราจะไม่ค่อยมี นี่คือความลับของการปฏิบัติ ตามวิถีของโดเกนเซนจิ พระอาจารย์โดเกนได้ย้ำถึงความสำคัญในหนังสือของท่านที่ชื่อ โชโบเกนโซ คลังแห่งธรรมะที่แท้จริง

ถ้าเธอเข้าใจว่าสาเหตุของเความขัดแย้งนั้นมาจากความคิดที่ติดแน่นอยู่หรือความคิดด้านเดียว เธอจะสามารถค้นพบความหมายของการปฏิบัติแบบต่างๆ โดยไม่ติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ถ้าเธอไม่ตระหนักถึงจุดนี้ เธอจะติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ถ้าเธอไม่ตระหนักถึงจุดนี้ เธอจะติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างง่ายดาย และเธอจะพูดว่า นี่คือการรู้แจ้ง

นี่คือการฝึกที่แท้จริง นี่คือวิถีของเราวิถีอื่นๆ ไม่ใช่วิถีที่สมบูรณ์แบบ นี่คือวิถีที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้คือความผิดพลาดข้อใหญ่ ไม่มีวิธีใดที่ดีเป็นพิเศษในการปฏิบัติที่แท้จริง เธอจะต้องค้นหาวิธีของตัวเอง และรู้ว่าการปฏิบัติของเธอในขณะนั้นเป็นประเภทไหน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง

Continue Reading