ทำไมต้องเรียนสังคมวิทยา

เมื่อ Bernard Blishen หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในวันหนึ่งในปี 1961

ทำไมต้องเรียนสังคมวิทยา เขารู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินหัวหน้าผู้พิพากษา Emmett Hall ที่ปลายสายขอให้เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Royal Commission on Health Services ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การดูแลสุขภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณชนได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกในแคนาดาในปีนั้น โดยรัฐบาลสหพันธ์เครือจักรภพสังคมนิยม (CCF)

ในรัฐซัสแคตเชวัน ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรง แพทย์ในรัฐซัสแคตเชวันนัดหยุดงาน และบริษัทประกันสุขภาพเอกชนรณรงค์ต่อต้านการสาธารณสุขที่มีราคาแพง เนื่องจากเป็นคณะกรรมการรัฐบาลอนุรักษ์นิยม ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจอห์น ดีเฟนเบเกอร์ เพื่อนร่วมงานของบลิสเชนจึงแนะนำเขาว่าจะเป็นเอกสารล้างบาปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของการรักษาพยาบาลของเอกชน อย่างไรก็ตาม Blishen ถือว่าโครงการนี้เป็นความท้าทาย และเมื่อรายงานของคณะกรรมการได้รับการตีพิมพ์ คณะกรรมการได้สนับสนุนให้นำแผนของรัฐซัสแคตเชวันไปใช้ในระดับประเทศ (Vaughan, 2004)

Blishen ทำงานด้านสังคมวิทยาทางการแพทย์ต่อไป และยังได้สร้างดัชนีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อวัดสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เรียกว่ามาตราส่วน Blishen เขาได้รับคำสั่งของแคนาดาในปี 2554 เพื่อรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างการดูแลสุขภาพของประชาชนในแคนาดา

นับตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรก ผู้คนจำนวนมากที่สนใจในสังคมวิทยาได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาทางวิชาการที่จะให้ความรู้ในสาขานี้ ในขณะที่คนอื่นๆ มองว่าเป็นแนวทางที่ไม่เพียงแต่จะศึกษาสังคมเท่านั้น แต่ยังต้องปรับปรุงอีกด้วย นอกจากการสร้างบริการสาธารณสุขในแคนาดาแล้ว

สังคมวิทยายังมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปสังคมที่สำคัญหลายประการ เช่น โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงในที่ทำงาน การรักษาที่ดีขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ การรับรู้ที่เพิ่มขึ้น และที่พักสำหรับผู้คนจากชาติพันธุ์ต่างๆ ภูมิหลัง การสร้างกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง สิทธิของชนพื้นเมืองในการอนุรักษ์ที่ดินและวัฒนธรรมของพวกเขา และการปฏิรูประบบเรือนจำ

นักสังคมวิทยาคนสำคัญ ปีเตอร์ แอล. เบอร์เกอร์ (เกิดปี 1929) ในหนังสือของเขาในปี 1963 คำเชิญสู่สังคมวิทยา: มุมมองเกี่ยวกับมนุษยนิยม บรรยายนักสังคมวิทยาว่าเป็น “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจสังคมอย่างมีระเบียบวินัย” เขายืนยันว่านักสังคมวิทยามีความสนใจโดยธรรมชาติในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของผู้คน เช่นเดียวกับความหลงใหลในสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำซากจำเจ เบอร์เกอร์ยังอธิบายถึงช่วงเวลา “aha” เมื่อทฤษฎีทางสังคมวิทยาสามารถนำไปใช้และเข้าใจได้

นี่คือความเรียบง่ายที่หลอกลวงและความชัดเจนเกี่ยวกับการสืบสวนทางสังคมวิทยาบางอย่าง คนหนึ่งอ่าน พยักหน้าให้กับฉากที่คุ้นเคย พูดว่าเคยได้ยินทั้งหมดนี้มาก่อนแล้วและไม่มีใครทำดีไปกว่าเสียเวลากับความจริง จนกระทั่งจู่ๆ ก็มีความคิดที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่างสุดขั้ว ก่อนหน้านี้ได้สันนิษฐานเกี่ยวกับฉากที่คุ้นเคยนี้ นี่คือจุดที่คนเริ่มรู้สึกถึงความตื่นเต้นของสังคมวิทยา (Berger, 1963)

สังคมวิทยาอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะสอนให้ผู้คนรู้จักว่าพวกเขาเข้ากับโลกอย่างไรและคนอื่นมองอย่างไร  สล็อต ufabet เว็บตรง    การมองดูตนเองและสังคมจากมุมมองทางสังคมวิทยาช่วยให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ที่ใด โดยพิจารณาจากวิธีต่างๆ ที่พวกเขาจำแนกตนเองและวิธีที่สังคมจำแนกพวกเขาในทางกลับกัน สร้างความตระหนักรู้ว่าการจำแนกประเภทเหล่านั้น เช่น ระดับเศรษฐกิจและสถานะ การศึกษา เชื้อชาติ หรือรสนิยมทางเพศ ส่งผลต่อการรับรู้อย่างไร

สังคมวิทยาสอนคนไม่ให้ยอมรับคำอธิบายง่ายๆ สอนวิธีจัดระเบียบความคิดเพื่อให้สามารถถามคำถามได้ดีขึ้นและกำหนดคำตอบได้ดีขึ้น มันทำให้ผู้คนตระหนักมากขึ้นว่ามีคนหลายประเภทในโลกที่ไม่จำเป็นต้องคิดแบบที่พวกเขาทำ เป็นการเพิ่มความเต็มใจและความสามารถในการพยายามมองโลกจากมุมมองของผู้อื่น สิ่งนี้เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและทำงานในโลกที่มีความหลากหลายและบูรณาการมากขึ้น

Continue Reading