ครม. อนุมัติแจกเงินผู้ปกครองคนละ 2,000  บาทพร้อมสั่งให้ลดค่าเทอม 50% 

    ครม. อนุมัติแจกเงินผู้ปกครอง  เมื่อวันที่ 27 เดือนกรกฎาคมปีพศ 2564   ได้มีการเปิดเผยออกมาจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมครมซึ่งมีการประชุมเสร็จสิ้นกันโดยในวาระการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นการพูดถึงการเข้าไปช่วยเหลือบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิคในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของค่าเทอมและค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานที่ผู้ปกครองแต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่าย  

      โดยการประชุมในครั้งนี้มีการยื่นเรื่องขออนุมัติให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแลประสานงานให้โรงเรียนแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนทำการลดค่าเทอมให้กับผู้ปกครองอยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  ครม. อนุมัติแจกเงินผู้ปกครอง  ซึ่งระดับของโรงเรียนที่จะได้รับส่วนลดนั้นจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

      อย่างไรก็ตามการที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยออกมานั้นระบุว่าในขณะนี้ในที่ประชุมนั้นได้มีการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องจ่ายค่าเทอมให้กับบุตรหลานของตนเองโดยทางรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

     สำหรับความช่วยเหลือนั้นจะเป็นการช่วยเหลือ

เกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้โรงเรียนเอกชนนั้นสามารถตรึงราคาค่าใช้จ่ายหรือลดค่าใช้จ่ายลงมาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2563 ในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางผู้ปกครองต่อเด็กนักเรียน 1 คนคนละ 2,000 บาทและพยายามที่จะช่วยเหลือสถานศึกษาโดยนำงบประมาณไปทำการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

       อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กนักเรียนในระดับอุดมศึกษา

นั้นจะมีการดูแลในเรื่องของค่าเทอมเช่นเดียวกันทั้งค่าเทอมของภาครัฐและภาคเอกชนโดยจะดูแลในการปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะดูแลในเรื่องของส่วนลดค่าเทอมให้โดยถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนมีค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาทนั้นจะสามารถลดได้ร้อยละ 50 แต่ถ้าโรงเรียนไหนที่มีค่าเทอม 50,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทนั้นก็จะสามารถลดให้ได้ร้อยละ 30 และถ้าเกิดว่าค่าเทอมเกิน 1 แสนบาทขึ้นไปจะลดให้ได้ร้อยละ 10 นั่นเอง 

          อย่างไรก็ตามสำหรับค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นทั้งภาคของเอกชนรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้เต็มที่ต่อคนไม่เกิน 5000 บาทเพียงเท่านั้นซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนของการทำพรก. กู้เงินเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือสำหรับโครงการนี้อย่างเร่งด่วนนั่นเอง 

สำหรับเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้กับประชาชนนั้นคาดว่าอาจจะต้องรอให้ทางรัฐบาลนั้นเสนอโครงการขึ้นมาและจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งว่าความช่วยเหลือนี้จะสามารถรับเงินได้ผ่านช่องทางไหน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ufabet ฝาก-ถอน ออโต้

Continue Reading