การเล่นหุ้น

ว่าด้วยการเล่นหุ้น

การเล่นหุ้น นั้นมีความเสี่ยง หากคุณอยากเล่นหุ้นหรืออยากศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นหุ้น เราขอเสนอบทความนี้ เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นหุ้นอย่างไรให้ฟังกัน

การเล่นหุ้น การเล่นหรือการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนั้นเป็นการเล่นหุ้นด้วยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์นี้เราสามารถดูด้ายว่าเราสามารถซื้อได้อย่างไรด้วยการดูการจดทะเบียนของบริษัทต่างๆลงในตลาดหลักทรัพย์นั้นเอง ซึ่งการซื้อและการขายหุ้นนั้นมีอยู่สองตลาดด้วยกัน นั้นก็คือตลาดแรก และตลาดรอง 

ขยายความเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดแรก

การซื้อขายหุ้นในตลาดแรกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) หมายถึงบริษัทนั้นต้องการขยายการลงทุนเพิ่มจึงกระทำการระดมทุนจากเหล่านักลงทุนทั้งหลายเพื่อจะขยายกิจการของบริษัทตนนั้นเอง ซึ่งราคาทั้งหลายของหุ้นนั้นจะถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักลงทุนจะจองหรือต้องการซื้อหุ้นได้นั้นจะต้องซื้อหรือจองผ่านผู้จัดจำหน่ายเพียงเท่านั้น อาทิเช่น จะซื้อหรือจองหุ้นด้วยการทำการจองผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรืออาจจะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์เหล่านั้น

ขยายความเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักรอง

การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักรองเป็นการซื้อขายหุ้นหลังจากการทำซื้อขายหุ้นในตลาดแรกเสร็จแล้ว แล้วจึงกลายมาเป็นการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นเอง ซึ่งราคาจะมีการเปรี่ยนไปตามการดูแลของบริษัทนั้นๆหรืออาจะเปลี่ยนตามสภาวะของตลาดหลักของ demand supply ก็ได้เช่นกัน

การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

เราแยกประเภทในการเสี่ยงจากการลงทุนเล่นหุ้นเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน 

การเสี่ยงจากปัจจัยภายใน นั้นก็คือ การเสี่ยงจากบริษัทโดยตรงหรือการเกิดจากบริษัทเป็นผู้กระทำเอง ซึ่งอาจจะเกิดจากการดำเนินการหรือการบริหารของคณะผู้บริหารของทางบริษัทนั้นๆ 

การเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก นั้นก็คือ สำหรับการเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งอาจจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการมีการเปลี่ยนแปลงของอุสาหกรรมเอง หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่นอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน (ในกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บริษัทเหล่านั้นได้มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ )หรืออาจจะเกิดจากการเมืองที่กำลังมีปัญหา เพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างผลกระทบให้กับราคาหุ้นได้เช่นกัน

ใครบ้างที่สามารถลงทุนได้

การลงทุนที่จะเล่นด้วยการซื้อขายหุ้นนี้เป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งเหล่าบรรดานักลงทุนจะต้องมีความคิดและต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีเสียก่อน ต้องกระทำการคัดสรรหาหุ้นที่มีแนวโน้มที่ดีให้มากที่สุดก่อนจะลงทุน เพราะการลงทุนไม่ใช่อะไรก็ได้ แต่ควรจะต้องศึกษาและทำความรู้จักให้มากพอก่อนจะตัดสินใจทำการซื้อขาย เราสามารถพิจารณาหุ้นต่างๆก่อนตัดสินใจด้วยการมองจากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องด้วยการเสียสละเวลาของตนเข้าไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงบกำไรหรือการขาดทุนให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ท่านควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะตัดสินใจทุกครั้ง