เวียดนามพัฒนาเตาเผาขยะมาใช้เป็นไฟฟ้า

สำหรับกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามจะมีประชากรเกือบ8ล้านคนแล้ว เวียดนามพัฒนาเตาเผา ก็แต่วันนั้นจะมีขยะในครัวเรือนที่ผลิตออกมาก็คือคนที่ทิ้งขยะประมาณ6,500ตันทุกๆวันแล้วจะถูกส่งไปที่การจัดการขยะนี้ราวๆ5,500ตันที่นี้กว่าจะมาเป็นโรงงานวิธีการที่เวียดนามจัดการขยะมาจนปลายทางสุดท้ายก้คือการฝังกบนั่นเอง

เขาก็ต้องการเปลี่ยนวิธีใหม่ในการนำเอาเทคโนโลยีเขามาเพื่อที่จะจัดการขยะที่เป็นปัญหาล้นเมืองอยู่ในขณะนี้ทางผู้จัดการทั่วไปของโรงงานที่มีการพัฒนาเรื่องของโรงงานไฟฟ้าขยะบอกว่า แต่เดิมปัญหาเวียดนามคือการฝังกบขยะก็เป็นปัญหามากขึ้นทุกวันๆ

เพราะว่านานวันเข้าขยะที่ฝังกบก็ไม่มีที่ในการฝังกบก็จะเห็นตัวอย่างจากหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลหรือว่าของเสียที่มันกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก็กระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นต่างๆด้วย

โรงงานนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้เวียดนามสามารถแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้แล้วก็เป็นการจัดการปัญหาขยะนครัวเรือนที่อยู่ในเมืองหลวงหลังจากที่เขามีหลายๆกระบวนการเข้ามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาขยะล้นเมืองได้นั่นเอง

ดังนั้นเขาก็จะกระบวนการขั้นตอนในโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บขยะนำขยะมาหมักแล้วก้ผ่านกระบวนการต่างๆ  ufabet   นำไปสู้การต่อยอดนำวัสดุต่างๆที่มันได้มาจากการเผาขยะนำไปสู่การสร้างไฟฟ้าแล้วก็มีวัสดุที่เหลือทิ้งนำมาเป็นวัสดุในการผลิต

ในแวดวงก่อวร้างด้วยเวียดนามมีปัญหาขยะล้นเมืองในปัจจุบันแบบประมาณร้อยละ85ขยะฝังโดยที่ไม่มีการบำบัดก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะมีออกแคมเปญรณรงค์ทั้งรีไซเคิลที่เป็นการรณรงค์จัดการขยะระดับชาติแต่ก็ยังมีปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่

คาดว่าโรงงานไฟฟ้านี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนพลังงานจากขยะก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเวียดนามมีตัวอย่างในการจัดการขยะที่ค่อนข้างมีปลายทางที่ชัดเจนแล้วก็เป็นวิธีการในการหมุนเวียนทรัพยกรที่มีอยู่อย่างจำกัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

ซึ่งก็นอกเหนือจากเวียดนามแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกอย่างเช่นที่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมถึง เยอรมนี ที่เขามีวิธีในการจัดการกับขยะด้วยการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยหลังจากนี้ก็จะเห็นตัวอย่างของประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นในการจัดการขยะในรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทาง

ในการจัดการขยะเพราะว่าถ้าเรามีวิธีในการจัดการขยะที่ดีมากขึ้นมีเทคโนโลยีในการที่จะลดการปล่อยก๊าซได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะลดการใช้พลังงานจากถ่านหินได้มากขึ้นแล้วนำไปสู่การชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น